Polityka Prywatności – RODO i inf. o odpowiedzialności za naprawy uszkodzonych wyświetlaczy

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest NAPRAWIAMYTELEFONY.PL MARIUSZ MROZIK

z siedzibą w woj. ŁÓDZKIE, pow. pabianicki, gm. Pabianice, miejsc. Pabianice, ul. Władysława Broniewskiego, nr 3, lok. 63, 95-200, poczta Pabianice , wpisanej do CEIDG pod numerem NIP: 7312019131. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i osób zapisanych na webinar.

Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@naprawiamytelefony.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§2. Pliki cookies

Witryna www.naprawiamytelefony.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

§.3 Zasady napraw smartfonów, telefonów i odpowiedzialności za naprawę:

 1. Nie zalecamy pozostawiania razem z telefonem kart sim, kart pamięci, ładowarek, pudełek, obudów i innych niepotrzebnych do regeneracji rzeczy. Jeżeli mimo ostrzeżenia, klient wyśle ww. rzeczy, serwis nie odpowiada za ich dalsze losy.

     2. Tylko w przypadku szyfrowanych telefonów zakładamy z góry, że jeżeli nie serwis nie ma możliwości sprawdzić poprawności działania podzespołu uznajemy go za uszkodzony i klient nie może ubiegać się o przywrócenie go do działającej formy.

     3. Sprzedawane ekrany z wadami wyświetlacza/matrycy, o których klient wie przed zakupem, nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Decydując się na taki zakup klient musi być świadomy że ekran może bardzo szybko ulec uszkodzeniu (tj. mruganie, brak dotyku, lub kompletne zgaśnięcie ekranu). Serwis nie odpowiada w jakikolwiek sposób za dalsze losy takiego ekranu. Serwis może zażądać opłaty za kolejną wymianę, materiały czy podzespoły. Ceny ustalane indywidualnie z klientem przed montażem.

Regeneracja wyświetlaczy nie podlega gwarancji z wadami takimi jak:

 • rozwarstwienia
 • wypalenia
 • refleksy
 • mruganie
 • pojawiające się martwe piksele
 • plamy
 • zalania
 • naprawiane wcześniej przez inne 'profesjonalne' serwisy (regeneracja po innym serwisie to usługa dodatkowo płatna od 19zł do 99zł w zależności od poziomu zniszczeń wewnętrznych)

Wyświetlacze z ww. wadami są bardzo podatne na uszkodzenia w warunkach ekstremalnych jakie spotykają w czasie regeneracji:

 • wysoka temperatura 140°C
 • bardzo niska temperatura -195°C
 • bardzo mocne chemikalia 
 • próżnia
 • nacisk prasy
 • ciśnienie 1MPa

Przy każdym kroku procesu regeneracji jest wysokie ryzyko uszkodzenia wyświetlacza. Wymrażanie wyświetlacza w temp. blisko -195°C to proces tylko i wyłącznie przeprowadzany na odpowiedzialność klienta. Proces ten sprawia że niezależnie od nas mogą na wyświetlaczu pojawić się czarne plamy lub refleksy.

***Usługi z ww. wadami są wykonywane na odpowiedzialność klienta***